since 05. September 2014

 

 

 


ORIGINAL ARTICLE


Anna Strzępa, Tomasz Stramek, Marian Szczepanik
Mechanizmy regulacji odpowiedzi immunologicznej w zwierzęcym modelu alergicznego kontaktowego zapalenia skóry
[Mechanisms involved in the regulation of immune response in animal model of allergic contact dermatitis]

      Our Dermatol Online 2014; 5(Suppl.1): 327-332          DOI: 10.7241/ourd.20144.84

[abstract-English] , [article in English],   [PDF][HTML]

Comments are closed.