2015.1-34

Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Etiopatogeneza, dziedziczenie, diagnostyka, leczenie

Epidermolysis bullosa. Etiopathogenesis, inheritance, diagnosis, treatment

Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Cezary Kowalewski, Katarzyna Woźniak, Jerzy Bal,

Wydawnictwo Continuo, 2014

ISBN 978-83-62182-42-8

format B5, 80 stron

 

Submission: 03.10.2014; Acceptance: 31.10.2014 

Epidermolysis bullosa jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, zaliczaną do tzw. chorób sierocych. Szacuje się, że różnych chorób tego typu jest ponad 6000. Mimo, że częstość ich występowania nie jest wysoka, stanowią w krajach wysoko rozwiniętych ogromny problem diagnostyczny, terapeutyczny i psychospołeczny. Stąd też potrzeba badań nad ich patologią, jak również upowszechniania wiedzy zarówno wśród lekarzy, jak i chorych oraz ich rodzin.

Monografia “Epidermolysis bullosa – pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Etiopatogeneza, dziedziczenie, diagnostyka, leczenie” to pierwsze na polskim rynku wydawniczym źródło wiedzy dotyczące tej choroby, napisane przez naukowców oraz klinicystów z wieloletnim doświadczeniem w takich specjalnościach jak dermatologia i genetyka.

Autorzy w sposób przystępny i bogato ilustrowany przedstawiają aspekty kliniczne, diagnostyczno-genetyczne oraz terapeutyczne epidermolysis bullosa. Monografia kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym studentów kierunków biomedycznych, praktykujących lekarzy różnych specjalności oraz osób bez wykształcenia medycznego, pragnących pogłębić swoją wiedzę dotyczącą tej choroby.
Epidermolysis bullosa is a disease caused by an inherited genetic condition, that belongs to the so-called orphan diseases. It is estimated that there are more than 6000 various diseases of this type. Although their incidence is not high, they pose a huge diagnostic, therapeutic and psychosocial problem in developed countries. Hence there is a need for research on the pathology, as well as the dissemination of knowledge among both physicians and patients and their families.

Monograph “Epidermolysis bullosa. Etiopathogenesis, inheritance, diagnosis, treatment” is the first on the Polish market source of knowledge about the disease, written by researchers and clinicians with years of experience in specialties such as dermatology and genetics.

The authors in a popular and richly illustrated way show both the clinical, diagnostic, genetic and therapeutic features of epidermolysis bullosa. The monograph is addressed to a wide audience, including biomedical students, practitioners of various specialties and people with no medical training who wish to deepen their knowledge about the disease. 


CONTENT

SERVICES

Other Resources

Our Dermatology Online

Home
Current Issue
All Issues
Instruction for authors
Submit Manuscripts
Ethics in Publishing
For Reviewers
Readers
About
Editors & Publishers 
Statistics
Copyright
Contact Us