2010.2-8.Eponyms

                                                                                                                            article in PDF  
N Dermatol Online. 2010; 1(2): 34-35
Conflicts of interest: None
 
 

 

DERMATOLOGY EPONYMS – PHENOMEN / SIGN – DICTIONARY (A)

Piotr Brzezinski

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Ustka, Polska

Corresponding author: Dr. Piotr Brzezinski     e-mail:brzezoo77@yahoo.com


 
‘APPLE-JELLY’ SIGN
Lupus vulgaris, sarciodosis, rosacea, dermatitis perioralis. When a glass slide is pressed on these they appear translucent but have a central opaque yellowish brown center (fot. 1).
OBJAW GALARETKI Z JABŁEK
Objaw występujący w toczniu pospolitym (lupus vulgaris), jak również w sarkoidozie, trądziku różowatym czy zapaleniu skóry wokół ust. Obraz taki widoczny jest w diaskopii gdy guzek uciśnięty zostanie szkiełkiem nakrywkowym. Zmiany skórne przybierają wówczas kolor palonego cukru (fot. 1).
 
ASBOE-HANSEN SIGN
In 1960, Gustav ASBO-Hansen described a similar sign, as an extension of the bullae finger pressure in patients with pemphigus, pemphigus foliaceus, and bullous pemphigus vegetans bladder. This phenomenon is resulting from the application of pressure and expansion bull.
OBJAW ASBOE-HANSEN
A W 1960 roku, Gustav Asboe-Hansen opisał objaw jako rozszerzające się pęcherze przy nacisku palca u pacjentów z pemphigus, pemphigus filiaceus, czy pemphigus vegetans i pemphigiodem pęcherzowym. Po naciśnięciu pokrywy pęcherza występuje poszerzenie powierzchni skóry zajmowanej przez pęcherz. Jest to klinicznym wyrazem akantolizy, podobnie jak objaw Nikolskiego; niepełna akantoliza w skórze pozornie niezmienionej otaczającej zmianę skórną uwidacznia się, gdy połączenia komórkowe są rozrywane przez zwiększone uciskiem ciśnienie płynu w pęcherzu.
GUSTAV ASBOE-HANSEN
1917-1989, Danish physician. 1951, professor of dermatologist at Copenhagen University and senior physician at the National Hospital dermatovenerologiske Department (1960-87). Head at Copenhagen University, Institute of Anatomy (1949-60). Asboe-Hansen conducted internationally recognized research on connective biochemistry, structure and function and changes therein by connective tissue diseases, especially scleroderma. Medl. of the board of the Danish Dermatological Society 1953-55, of the board of the Danish Society for Arthritis Research from 1953 (chairman from 1955) and by the American Society for Experimental Biology and Medicine 1954; medl. of the Board and Executive Committee of the National Association for Combating rheumatic diseases 1955-56. Editor by Acta endocrinologica, Acta Rheumatologica Scandinavica and Acta Morphologica Neerlando-Scandinavica, Connective Tissue in Health and Disease.
GUSTAV ASBOE-HANSEN
1917-1989, duński lekarz. Od 1951 r, profesor dermatologii na uniwersytecie w Kopenhadze i starszy lekarz w szpitalu Rigshospitalet na oddziale dermato-wenerologicznym (1960/87). Szef Instytutu Anatomii na Uniwersytecie w Kopenhadze (1949/60). Prowadził badania z biochemii tkanki łącznej, struktury i funkcji i zmian w niej zachodzących, wywołanych przez choroby tkanki łącznej, szczególnie twardzinę. Członek zarządu Duńskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1953/55), zarządu Duńskiego Towarzystwa Arthritis Research od 1953r. (przewodniczący od 1955) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Biologii Doświadczalnej i Medycyny od 1954r.; Członek Zarządu i Komitetu Wykonawczego Krajowego Stowarzyszenia Walki z chorobami reumatycznymi (1955/56). Redaktor Endocrinologica Acta, Acta Rheumatologica Scandinavica i Acta Morphologica Neerlando-Scandinavica, Con-nective Tissue in Health and Disease.
 
AUSPITZ SIGN
Bleeding points appearing when overlying scale removed physically from a lesion of psoriasis. It occurs because the capillaries run very close to the surface of the skin under a psoriasis lesion, and removing the scale essentially pulls the tops off the capillaries, causing bleeding. Symptom characteristic, although non-specific for psoriasis. Auspitz sign is also found in other scaling disorders such as Darier's disease and actinic keratoses.
OBJAW AUSPITZA
Punkcikowate krwawienie w miejscu usuniętego mechanicznie ogniska łuszczycy. Objaw ma związek z papilomatozą i występowaniem naczyń włosowatych blisko skóry. Objaw charakterystyczny, choć nieswoisty dla łuszczycy. Objaw można wywołać również w chorobie Dariera i w actinic keratosis. 
 
Figure 1. Auspitz sign
 
HEINRICH AUSPITZ
(b. 1835 Nikolsburg, died. 1886 Vienna, Austria) – Austrian physician, a dermatologist. Trained at the University of Vienna, he specialized in dermatology. From 1863 to 1886 he worked as a professor of dermatology at the University of Vienna.
HEINRICH AUSPITZ
(ur. 1835 w Nikolsburgu, zm. 1886 w Wiedniu) – austriacki lekarz, dermatolog. Specjalizację z dermatologii i wenerologii odbył na Uniwersytecie w Wiedniu. Od 1863 do 1886 roku pracował jako profesor dermatologii na Uniwersytecie w Wiedniu.
 
REFERENCES:
1. Afsar FS., Afsar I., Diniz G., Asilsoy S., Sorguc Y.: Lupus vulgaris in a pediatric patient: a clinicohistopathological diagnosis.. Braz J Infect Dis. 2008; 12: 152-154.
2. Asboe-Hansen G.: Blister-spread induced by fingerpressure, a diagnostic sign in pemphigus. J Invest Dermatol. 1960; 34:5-9.
3. Juneja M.: Nikolskiy’s sign revisited. J Oral Sci. 2008; 50: 213-214.
4. Sachdev D.: Sign of Nikolskiy & related signs. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2003; 69: 243-244
5. Holubar K.: The man behind the eponym. emembering Heinrich Auspitz. Am J Dermatopathol. 1986; 8: 83-85.
6. Sabri AA., Qayyum MA.: Psoriasis with Auspitz sign. CMAJ. 2006; 175: 31.
7. Kalisiak M.: Auspitz sign-off. CMAJ. 2007; 176: 1129.
8. Bernhard JD.: Clinical pearl: Auspitz sign in psoriasis scale. J Am Acad Dermatol. 1997; 36: 621


CONTENT

SERVICES

Other Resources

Our Dermatology Online

Home
Current Issue
All Issues
Instruction for authors
Submit Manuscripts
Ethics in Publishing
For Reviewers
Readers
About
Editors & Publishers 
Statistics
Copyright
Contact Us