Malgorzata Budzowska

Malgorzata Budzowska, MA PhD – Poland                                       

Asisstant Professor, Greek Literature and Mediterranean Culture Division, Classical Philology Department, Philology Faculty, University of Lodz, Poland
Lecturer, Foreign Language Learning Center, Medical University of Lodz, Poland
 
Publications:
Books:
1. Małgorzata Budzowska, Medical Latin Course, wyd. UM w Łodzi, Łódź 2007.
2. Małgorzata Budzowska, Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine'a, NCK, Warszawa 2012.
 
Chapters in books:
1. M. Budzowska, Rozpiętość czasowa uczuć w ujęciu Seneki [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych, red. J. Czerwińska i in., Łódź 2009.
2. M. Budzowska, Czy wstyd to "bóg bezczynny"? – Ambiwalentny charakter wstydu Fedry [w:] Spojrzenie-Spektakl-Wstyd, red. J. Potkański, R. Pruszczyński, Elipsa, Warszawa 2011.
 
Articles:
1. M. Budzowska. Pojęcie akrazji u Arystotelesa i jej odzwierciedlenie w wybranych tragediach Eurypidesa, Nowy Filomata 4/2003.
2. M. Budzowska. Dziecko jako ofiara wojny w sztukach Eurypidesa i Seneki w świetle sceny z Astyanaksem, Collectanea Philologica VIII, Łódź 2004.
3. M. Budzowska. Medea w tradycji przedeurypidejskiej, Collectanea Philologica VIII, Łódź 2004.
4. M. Budzowska. Aspekty etyczne aktu zemsty w sztukach Eurypidesa, Collectanea Philologica IX, Łódź 2006.


CONTENT

SERVICES

Other Resources

Our Dermatology Online

Home
Current Issue
All Issues
Instruction for authors
Submit Manuscripts
Ethics in Publishing
For Reviewers
Readers
About
Editors & Publishers 
Statistics
Copyright
Contact Us