Malgorzata Budzowska, MA PhD – Poland                                       

Asisstant Professor, Greek Literature and Mediterranean Culture Division, Classical Philology Department, Philology Faculty, University of Lodz, Poland
Lecturer, Foreign Language Learning Center, Medical University of Lodz, Poland
 
Publications:
Books:
1. Małgorzata Budzowska, Medical Latin Course, wyd. UM w Łodzi, Łódź 2007.
2. Małgorzata Budzowska, Fedra, czyli o etyce uczuć w tragediach Eurypidesa, Seneki i Racine'a, NCK, Warszawa 2012.
 
Chapters in books:
1. M. Budzowska, Rozpiętość czasowa uczuć w ujęciu Seneki [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych, red. J. Czerwińska i in., Łódź 2009.
2. M. Budzowska, Czy wstyd to "bóg bezczynny"? – Ambiwalentny charakter wstydu Fedry [w:] Spojrzenie-Spektakl-Wstyd, red. J. Potkański, R. Pruszczyński, Elipsa, Warszawa 2011.
 
Articles:
1. M. Budzowska. Pojęcie akrazji u Arystotelesa i jej odzwierciedlenie w wybranych tragediach Eurypidesa, Nowy Filomata 4/2003.
2. M. Budzowska. Dziecko jako ofiara wojny w sztukach Eurypidesa i Seneki w świetle sceny z Astyanaksem, Collectanea Philologica VIII, Łódź 2004.
3. M. Budzowska. Medea w tradycji przedeurypidejskiej, Collectanea Philologica VIII, Łódź 2004.
4. M. Budzowska. Aspekty etyczne aktu zemsty w sztukach Eurypidesa, Collectanea Philologica IX, Łódź 2006.

Comments are closed.